RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN1

KELAS/MASA/
MATAPELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/CATATAN

BAHASA
MELAYU
08.00-09.00
1CEMPAKATema : Mari Bertani
Unit : 21
Tajuk : Kebun Datuk Anas
Kemahiran :
FU : SK : 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.
SP : 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk
diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.

FS : SK : 2.4 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan betul.
SP : 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
daripada pelbagai bahan bacaan untuk
membuat klasifikasi dengan betul.

Objektif : Pada akhir pengajaran murid dapat:
i. Mencatat nama sayur-sayuran dengan betul
ii. Membaca dan membuat klasifikasi dengan betul

Aktiviti:
Set Induksi
- Guru menunjukkan tayangan slaid gambar sayur-sayuran dan mengaitkannya dengan tajuk

Langkah:
1. Guru bersoaljawab mengenai jenis sayur-sayuran yang ditayangkan menggunakan slaid
2. Murid membaca dan memahami teks
3. Murid menyenarai dan mengklasifikasikan sayur-sayuran yang terdapat dalam teks
4. Murid menamakan sayur-sayuran lain yang diketahui oleh mereka

Penutup:
Menyanyi lagu ”Sayur-sayuran mengikut lirik buah-buahan tempatan” .
EMK: Keusahawanan


PK :
Nilai : Kerajinan

Ilmu : Matematik, Sains

KBT :
KB: Mengumpul dan mengelaskan
KP: Logik-matematik
BCB: Bacaan intensif

Media :
Slaid gambar
Buku teks
Lembaran kerja (borang klasifikasi)
ICT


SB :
Tatabahasa: Kata nama am

Kosa Kata: timun, tomato, petola, cili, sawi, kangkung

沒有留言:

張貼留言